Periodic Acid Schiff (PAS) Stain Kit

PAS-2 ScyTek Laboratories 30 ml ea. 43.71 EUR

Periodic Acid Schiff (PAS) Stain Kit

PAS-500 ScyTek Laboratories 500 ml ea. 131.13 EUR

Periodic Acid Schiff (PAS) Stain Kit

abx090679-100l Abbexa 100 µl 237.5 EUR

Periodic Acid Schiff (PAS) Stain Kit

abx090679-1ml Abbexa 1 ml Ask for price

Periodic Acid Schiff (PAS) Stain Kit

abx090679-200l Abbexa 200 µl Ask for price

Periodic Acid Schiff Diastase Stain Kit

K1433-250 Biovision each 574.8 EUR

Periodic Acid Schiff Diastase Stain Kit

K1433-30 Biovision each 405.6 EUR

Periodic Acid Schiff (PAS) Diastase Stain Kit

PAD-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 132.41 EUR

Periodic Acid Schiff (PAS) Diastase Stain Kit

PAD-2 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 65.57 EUR

Periodic Acid Schiff (PAS) for Fungus Stain Kit

PASF-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 87.42 EUR

Periodic Acid Schiff (PAS) for Fungus Stain Kit

PASF-2 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 43.71 EUR

Periodic Acid Schiff (PAS) with Light Green Stain Kit

PASL-1 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 99.46 EUR

Periodic Acid Schiff (PAS) with Light Green Stain Kit

PASL-2 ScyTek Laboratories 1 kit(s) 49.73 EUR

Periodic Acid Schiff's (PAS) Stain Kit

24200-1 Polysciences Europe GmbH 1kit 321 EUR

Periodic Acid

41600214-1 Glycomatrix 10 g 32.6 EUR

Periodic acid

GT7361-25 Glentham Life Sciences 25 33.1 EUR

Periodic Acid

P227560 Toronto Research Chemicals 25g 75 EUR
Description: 10450-60-9

Periodic acid 99%

P05790 Pfaltz & Bauer 25G 292.15 EUR

Periodic Acid Dihydrate

26605-32 NACALAI TESQUE 25G 25.2 EUR

Periodic Acid Dihydrate

26605-45 NACALAI TESQUE 500G 237.3 EUR

Periodic Acid (1% Aqueous)

RRSP124-D Atom Scientific 500ml 10.8 EUR

Periodic Acid (1% Aqueous)

RRSP124-E Atom Scientific 1L 16.23 EUR

Periodic Acid (1% Aqueous)

RRSP124-F Atom Scientific 2.5L 28.77 EUR

Periodic acid, 0.1% solution

GT2912-1 Glentham Life Sciences 1 165.7 EUR

Periodic acid, 0.1% solution

GT2912-100 Glentham Life Sciences 100 37.7 EUR

Periodic acid, 0.1% solution

GT2912-250 Glentham Life Sciences 250 60.3 EUR

Periodic Acid Solution (1%)

PAQ030 ScyTek Laboratories 30 ml 12.86 EUR

Periodic Acid Solution (1%)

PAQ250 ScyTek Laboratories 250 ml 27 EUR

Periodic Acid Solution (1%)

PAQ3800 ScyTek Laboratories 1 Gal. 268.07 EUR

Periodic Acid Solution (1%)

PAQ500 ScyTek Laboratories 500 ml 47.58 EUR

Periodic Acid Solution (1%)

PAQ999 ScyTek Laboratories 1000 ml 86.15 EUR

Periodic Acid Solution (0.5%)

PAA125 ScyTek Laboratories 125 ml 18.01 EUR

Periodic Acid Solution (0.5%)

PAA999 ScyTek Laboratories 1000 ml 75.86 EUR

Periodic Acid Solution (0.5%)

PAA500 ScyTek Laboratories 500 ml 38.59 EUR

Periodic acid, Hi-AR™/ACS

GRM1837-100G EWC Diagnostics 1 unit 56.52 EUR
Description: Periodic acid, Hi-AR™/ACS

Periodic acid, Hi-AR™/ACS

GRM1837-25G EWC Diagnostics 1 unit 16.12 EUR
Description: Periodic acid, Hi-AR™/ACS

GMS Stain Kit with Periodic Acid

MGM-1 ScyTek Laboratories 125 ml ea. 127.63 EUR

Pwp2 Periodic Tryptophan Protein Homolog (Yeast) Antibody

20-abx114929 Abbexa
  • Ask for price
  • Ask for price
  • 150 ul
  • 50 ul

Pwp2 Periodic Tryptophan Protein Homolog (Yeast) Antibody

abx114929-100l Abbexa 100 µl 612.5 EUR

Schiff''s reagent

GT3929-1 Glentham Life Sciences 1 113.1 EUR

Schiff''s reagent

GT3929-250 Glentham Life Sciences 250 37.7 EUR

Mouse Periodic tryptophan protein 2 homolog, Pwp2 ELISA KIT

ELI-45482m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Mouse Periodic tryptophan protein 1 homolog, Pwp1 ELISA KIT

ELI-15717m Lifescience Market 96 Tests 1038 EUR

Human Periodic tryptophan protein 1 homolog, PWP1 ELISA KIT

ELI-22135h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Human Periodic tryptophan protein 2 homolog, PWP2 ELISA KIT

ELI-16767h Lifescience Market 96 Tests 988.8 EUR

Mouse Periodic tryptophan protein 1 homolog (PWP1) ELISA Kit

abx540872-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Mouse Periodic tryptophan protein 2 homolog (PWP2) ELISA Kit

abx540874-96tests Abbexa 96 tests 687.5 EUR

Bovine Periodic tryptophan protein 1 homolog, PWP1 ELISA KIT

ELI-14051b Lifescience Market 96 Tests 1113.6 EUR

Feulgen Stain (Schiff)

RRSP40-D Atom Scientific 500ml 10.19 EUR

Feulgen Stain (Schiff)

RRSP40-E Atom Scientific 1L 14.76 EUR

Feulgen Stain (Schiff)

RRSP40-F Atom Scientific 2.5L 26.91 EUR

Pwp2 (untagged) - Rat PWP2 periodic tryptophan protein homolog (yeast) (Pwp2)

RN217328 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

PWP2 (untagged)-Human PWP2 periodic tryptophan protein homolog (yeast) (PWP2)

SC108537 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

PWP2 (untagged)-Human PWP2 periodic tryptophan protein homolog (yeast) (PWP2)

SC320349 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price

Pwp2 (GFP-tagged) - Mouse PWP2 periodic tryptophan protein homolog (yeast) (Pwp2)

MG211182 Origene Technologies GmbH 10 µg Ask for price