Immunoglobulin (IG) Antibody

abx024071-200ug Abbexa 200 ug 1011.6 EUR

Immunoglobulin J Protein

20-abx261047 Abbexa
 • 4101.60 EUR
 • 393.60 EUR
 • 276.00 EUR
 • 1 mg
 • 20 ug
 • 5 ug

Yolk Immunoglobulin Polyclonal Antibody

42094-100ul SAB 100ul 399.6 EUR

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

abx139088-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

abx139555-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

abx139556-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

abx139557-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

abx139561-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin D (IgD) Antibody

abx139962-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

abx140208-01mg Abbexa 0.1 mg 376.8 EUR

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx132116 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 1011.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 184.80 EUR
 • 309.60 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx132131 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 1011.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 184.80 EUR
 • 309.60 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx132132 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 1095.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 184.80 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

20-abx132166 Abbexa
 • 644.40 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1980.00 EUR
 • 910.80 EUR
 • 510.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin Kappa (Igk) Antibody

20-abx132190 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G1 (IgG1) Antibody

20-abx132192 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx132324 Abbexa
 • 410.40 EUR
 • 1028.40 EUR
 • 526.80 EUR
 • 184.80 EUR
 • 309.60 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G1 (IgG1) Antibody

20-abx132325 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 978.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 184.80 EUR
 • 309.60 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G2a (IgG2a) Antibody

20-abx132370 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 1095.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 184.80 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx132398 Abbexa
 • 326.40 EUR
 • 678.00 EUR
 • 376.80 EUR
 • 184.80 EUR
 • 276.00 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin A Protein (OVA)

20-abx165547 Abbexa
 • 727.20 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2180.40 EUR
 • 861.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G1 Protein (OVA)

20-abx165548 Abbexa
 • 744.00 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2230.80 EUR
 • 878.40 EUR
 • 543.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G2a Protein (OVA)

20-abx165549 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 910.80 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G2b Protein (OVA)

20-abx165550 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 910.80 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G3 Protein (OVA)

20-abx165551 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 910.80 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G4 Protein (KLH)

20-abx165552 Abbexa
 • 693.60 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2064.00 EUR
 • 828.00 EUR
 • 510.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin kappa Protein (OVA)

20-abx165553 Abbexa
 • 777.60 EUR
 • 326.40 EUR
 • 2331.60 EUR
 • 910.80 EUR
 • 560.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin M Protein (OVA)

20-abx165555 Abbexa
 • 727.20 EUR
 • 309.60 EUR
 • 2180.40 EUR
 • 861.60 EUR
 • 526.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin A Assay Kit

abx098435-Hitachi7020R145ml8R230ml4 Abbexa Hitachi 7020; R1: 45ml×8 R2: 30ml×4 303.6 EUR

Immunoglobulin A Assay Kit

abx098435-Hitachi7060R145ml1R215ml1 Abbexa Hitachi 7060; R1: 45ml×1 R2: 15ml×1 303.6 EUR

Immunoglobulin A Assay Kit

abx098435-Hitachi7170R130ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 30ml×1 R2: 10ml×1 284.4 EUR

Immunoglobulin A Assay Kit

abx098435-Toshiba40R145ml1R215ml1 Abbexa Toshiba 40; R1: 45ml×1 R2: 15ml×1 303.6 EUR

Immunoglobulin G Assay Kit

abx098436-Hitachi7020R145ml1R215ml1 Abbexa Hitachi 7020; R1: 45ml×1 R2: 15ml×1 303.6 EUR

Immunoglobulin G Assay Kit

abx098436-Hitachi7170R130ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 30ml×1 R2: 10ml×1 284.4 EUR

Immunoglobulin G Assay Kit

abx098436-Hitachi7170R145ml1R215ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 45ml×1 R2: 15ml×1 303.6 EUR

Immunoglobulin G Assay Kit

abx098436-Toshiba40R145ml1R215ml1 Abbexa Toshiba 40; R1: 45ml×1 R2: 15ml×1 303.6 EUR

Immunoglobulin M Assay Kit

abx098437-Hitachi7170R132ml1R28ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 32ml×1 R2: 8ml×1 284.4 EUR

Immunoglobulin M Assay Kit

abx098437-Hitachi7170R140ml1R210ml1 Abbexa Hitachi 7170; R1: 40ml×1 R2: 10ml×1 284.4 EUR

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

20-abx101281 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 594.00 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

20-abx101282 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin A (IgA) Antibody

20-abx101283 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1545.60 EUR
 • 744.00 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin E (IgE) Antibody

20-abx101284 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1362.00 EUR
 • 661.20 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101285 Abbexa
 • 343.20 EUR
 • 134.40 EUR
 • 844.80 EUR
 • 427.20 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101286 Abbexa
 • 292.80 EUR
 • 134.40 EUR
 • 610.80 EUR
 • 343.20 EUR
 • 260.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101287 Abbexa
 • 343.20 EUR
 • 134.40 EUR
 • 828.00 EUR
 • 427.20 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101288 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101289 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 844.80 EUR
 • 427.20 EUR
 • 184.80 EUR
 • 292.80 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101290 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 134.40 EUR
 • 1245.60 EUR
 • 627.60 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101291 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101292 Abbexa
 • 526.80 EUR
 • 142.80 EUR
 • 1479.60 EUR
 • 710.40 EUR
 • 393.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101293 Abbexa
 • 560.40 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1646.40 EUR
 • 777.60 EUR
 • 427.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101294 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 1144.80 EUR
 • 577.20 EUR
 • 184.80 EUR
 • 326.40 EUR
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G (IgG) Antibody

20-abx101295 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1195.20 EUR
 • 594.00 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx101296 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1078.80 EUR
 • 543.60 EUR
 • 343.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx101297 Abbexa
 • 393.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1095.60 EUR
 • 560.40 EUR
 • 343.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx101298 Abbexa
 • 410.40 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1144.80 EUR
 • 577.20 EUR
 • 343.20 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx101299 Abbexa
 • 427.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1245.60 EUR
 • 627.60 EUR
 • 360.00 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin M (IgM) Antibody

20-abx101300 Abbexa
 • 543.60 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1579.20 EUR
 • 760.80 EUR
 • 410.40 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G1 (IgG1) Antibody

20-abx101625 Abbexa
 • 360.00 EUR
 • 159.60 EUR
 • 910.80 EUR
 • 477.60 EUR
 • 309.60 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Immunoglobulin G2 (IgG2) Antibody

20-abx101626 Abbexa
 • 493.20 EUR
 • 159.60 EUR
 • 1378.80 EUR
 • 678.00 EUR
 • 376.80 EUR
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug