Rab34/ Rat Rab34 ELISA Kit

ELI-36018r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab26/ Rat Rab26 ELISA Kit

ELI-36097r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab28/ Rat Rab28 ELISA Kit

ELI-36818r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab12/ Rat Rab12 ELISA Kit

ELI-37944r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab35/ Rat Rab35 ELISA Kit

ELI-37947r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab13/ Rat Rab13 ELISA Kit

ELI-30458r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab21/ Rat Rab21 ELISA Kit

ELI-43059r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab43/ Rat Rab43 ELISA Kit

ELI-44425r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab18/ Rat Rab18 ELISA Kit

ELI-19601r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab31/ Rat Rab31 ELISA Kit

ELI-19605r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab10/ Rat Rab10 ELISA Kit

ELI-14074r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab27a/ Rat Rab27a ELISA Kit

ELI-52311r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab11a/ Rat Rab11a ELISA Kit

ELI-05572r Lifescience Market 96 Tests 788.4 EUR

Rab27b/ Rat Rab27b ELISA Kit

ELI-30094r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab11b/ Rat Rab11b ELISA Kit

ELI-44298r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Rab11fip1/ Rat Rab11fip1 ELISA Kit

ELI-52645r Lifescience Market 96 Tests 1063.2 EUR

Human Ras-related protein Rab-31 (RAB31)

1-CSB-EP614438HU Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Ras-related protein Rab-31(RAB31) expressed in E.coli

Human Ras-related protein Rab-23 (RAB23)

1-CSB-EP891960HU Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Ras-related protein Rab-23(RAB23) expressed in E.coli

Human Ras-related protein Rab-17 (RAB17)

1-CSB-EP863944HU Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Ras-related protein Rab-17(RAB17) expressed in E.coli

Human Ras-related protein Rab-18 (RAB18)

1-CSB-EP878835HU Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Ras-related protein Rab-18(RAB18) expressed in E.coli

Human Ras-related protein Rab-10 (RAB10)

1-CSB-EP019152HU Cusabio
 • 456.00 EUR
 • 256.80 EUR
 • 1570.80 EUR
 • 672.00 EUR
 • 1047.60 EUR
 • 314.40 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Ras-related protein Rab-10(RAB10),partial expressed in E.coli

Mouse Ras-related protein Rab-10 (Rab10)

1-CSB-EP019152MO Cusabio
 • 606.00 EUR
 • 318.00 EUR
 • 2192.40 EUR
 • 919.20 EUR
 • 1461.60 EUR
 • 402.00 EUR
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Mouse Ras-related protein Rab-10(Rab10) expressed in E.coli

RAB34 Rabbit pAb

A10332-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB34 Rabbit pAb

A10332-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB34 Rabbit pAb

A10332-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB34 Rabbit pAb

A10332-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB13 Rabbit pAb

A10571-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB13 Rabbit pAb

A10571-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB13 Rabbit pAb

A10571-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB13 Rabbit pAb

A10571-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB37 Rabbit pAb

A13704-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB37 Rabbit pAb

A13704-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB37 Rabbit pAb

A13704-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB37 Rabbit pAb

A13704-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB12 Rabbit pAb

A14320-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB12 Rabbit pAb

A14320-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB12 Rabbit pAb

A14320-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB12 Rabbit pAb

A14320-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB21 Rabbit pAb

A12095-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB21 Rabbit pAb

A12095-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB21 Rabbit pAb

A12095-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB21 Rabbit pAb

A12095-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB25 Rabbit pAb

A12275-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB25 Rabbit pAb

A12275-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB25 Rabbit pAb

A12275-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB25 Rabbit pAb

A12275-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB35 Rabbit pAb

A13651-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB35 Rabbit pAb

A13651-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB35 Rabbit pAb

A13651-20ul Abclonal 20 ul Ask for price

RAB35 Rabbit pAb

A13651-50ul Abclonal 50 ul Ask for price

RAB38 Rabbit pAb

A16505-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB38 Rabbit pAb

A16505-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB38 Rabbit pAb

A16505-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB38 Rabbit pAb

A16505-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB26 Rabbit pAb

A16509-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB26 Rabbit pAb

A16509-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB26 Rabbit pAb

A16509-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB26 Rabbit pAb

A16509-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB28 Rabbit pAb

A17368-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB28 Rabbit pAb

A17368-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB28 Rabbit pAb

A17368-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB28 Rabbit pAb

A17368-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB20 Rabbit pAb

A17725-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB20 Rabbit pAb

A17725-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB20 Rabbit pAb

A17725-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB20 Rabbit pAb

A17725-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB14 Rabbit pAb

A12752-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB14 Rabbit pAb

A12752-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB14 Rabbit pAb

A12752-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB14 Rabbit pAb

A12752-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB31 Rabbit pAb

A3667-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB31 Rabbit pAb

A3667-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB31 Rabbit pAb

A3667-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB31 Rabbit pAb

A3667-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB18 Rabbit pAb

A2812-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB18 Rabbit pAb

A2812-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB18 Rabbit pAb

A2812-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB18 Rabbit pAb

A2812-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB31 Rabbit pAb

A7506-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB31 Rabbit pAb

A7506-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB31 Rabbit pAb

A7506-20ul Abclonal 20 ul 219.6 EUR

RAB31 Rabbit pAb

A7506-50ul Abclonal 50 ul 267.6 EUR

RAB20 Rabbit pAb

A8734-100ul Abclonal 100 ul 369.6 EUR

RAB20 Rabbit pAb

A8734-200ul Abclonal 200 ul 550.8 EUR

RAB20 Rabbit pAb

A8734-20ul Abclonal 20 ul Ask for price